Plánujete koupit? Získejte nejnovější nabídky jako první!
Reado

Pronájem bytu – na co si dát pozor

07.04.2022

V posledních letech se vzhledem k narůstajícím cenám nemovitostí stalo častou praxí, že se lidé začali více shánět po nájemním bydlení. Na západ od našich hranic je tento trend již dlouholetý, avšak v České republice má silnější tradici bydlení vlastnické. 

V případě nemožnosti vlastní nemovitosti tak zůstává pouze jediná varianta - nájemní bydlení. V dnešním článku si tedy povíme základní věci, na které by si měl dát každý nájemce pozor při sjednávání nájemní smlouvy a nájemního bydlení.

Doba trvání smlouvy

Doba trvání smlouvy je velmi důležitým aspektem při podpisu kterékoliv smlouvy. Avšak v případě nájemní smlouvy má její podoba velký důsledek především na výpovědní dobu, která je dle zákonných parametrů smluv na dobu neurčitou nastavena na 3 měsíce.

Výpověď dní doba může být nastavena jinak, pokud se tak smluvní strany domluvily. Doba trvání smlouvy je zpravidla uvedena konkrétním datem ukončení trvání smlouvy. V případě, že doba ukončení smlouvy není uvedena, považuje se smlouva za smlouvu na dobu neurčitou.

Nájem

Výše nájmu není žádným způsobem regulována. Výši samotného nájmu se tedy sjednávají obě smluvní strany. Může se stát, že především ve smlouvách na dobu neurčitou, se vyskytnou takzvané inflační doložky. Tyto inflační doložka mají za následek to, že se každý rok nájemné zvyšuje o index spotřebitelských cen (často se jedná o index Českého statistického úřadu). 

Výši nájmu nelze v průběhu trvání smlouvy jednostranně zvýšit. Výjimkou je situace, kdy se může zvýšit nájemné maximálně o 20% předchozího nájmu a tato změna nesmí proběhnout dříve než jednou za 3 roky.

Poplatky

Častým kamenem úrazu nájemní vztahu bývají poplatky za služby. Ty zahrnují především platby za vodu, teplo a jiné energie. Platba může probíhat buďto zálohou a nebo paušálem.

Zálohou na poplatky se rozumí taková platba, kdy nájemce platí předem stanovené zálohy na služby, které se na konci vyúčtování období sečtou a vyjádří se tak skutečná spotřeba za služby. Tím může vzniknout doplatek činí nedoplatek, který uhradí/inkasuje zpravidla nájemce. Při paušální platbě dochází k tomu, že se skutečně vyjádřená spotřeba neřeší a může tak vzniknout situace, kdy je na straně nájemce výraznější nedoplatek či naopak přeplatek. 

Samostatnou kapitolu je fond oprav. Častou praxí, avšak nesprávnou, je to, že se do poplatku zahrnuje fond oprav. Tato platba má ovšem zavazující charakter pro vlastníka a nájemce není povinen jej hradit.

Práva a povinnosti smluvních stran

Významnou otázkou, která je ovšem výrazným způsobem ovlivněna občanským zákoníkem, jsou práva a povinnosti, která musí obě smluvní strany buďto strpět a nebo mají právo vykonat. Častým sporem bývá návštěva pronajímatele v pronajatém bytě. Povinností nájemce je takovou návštěvu strpět v případě, oznámí-li pronajímatel svoji návštěvu s dostatečným předstihem. Výjimkou bývají situace neodkladného charakteru, kdy hrozí hmotná škoda a pronajímatel má právo vstoupit do bytu i bez takového informování.

Předávací protokol

Předávacím protokolem se rozumí dokument podepsaný oběma smluvními stranami (nájemce a pronajímatel), kterým se dokládá skutečný stav bytu v době převzetí jednou či druhou stranou. Zaznamenají se reálné stavy energií, případné škody v bytě, či jiné skutečnosti, které mají vliv na nájem. 

Jedná se například o pojistku pro nájemce, kdy odchází z nájemního bytu po skončení nájmu. Uvedením všech skutečností, které lze najít v dotčeném bytě, se tak předchází budoucím sporům o případně později nalezené škody.


Potřebujete poradit s nájmem? Či naopak přemýšlíte o pronájmu svého bytu, který byste rádi pronajali bezproblémovým nájemcům? Neváhejte a obraťte se na náš tým specialistů, který vám rád pomůže v případě sjednávání nájmu či jakoukoliv jinou situaci týkající se bydlení.

Sdílet článek:

Další články

Valuace nemovitosti

Správné nastavení ceny nemovitosti se stává stále větším problém, se kterým se potýkají i realitní makléři.