Plánujete koupit? Získejte nejnovější nabídky jako první!
Reado

Jak probíhá prodej nemovitosti?

27.10.2022

Prodej nemovitosti pro někoho představuje náročný proces plný formalit a dokumentů, se kterými nemá zkušenost. Právě pro tyto lidi jsou zde realitní kanceláře, případně jiní odborníci, kteří vás dokáží celým procesem hravě provést a zajistit vám odborné poradenství až do momentu předání bytu novému majiteli. Prodej nemovitosti je tedy možný ve vlastní režii nebo za pomoci realitní kanceláře.

Jak postupovat při prodeji nemovitosti?

Jak postupovat při prodeji nemovitosti?

Klíčovým bodem v procesu prodeje nemovitosti je správné stanovení prodejní ceny. Ze zkušeností našich realitních makléřů víme, že při prodeji jsou důležité první dva týdny. Statistika ukazuje, že v případě správného nastavení ceny přichází nejvíce zájemců o koupi právě v tomto období. Pokud se při stanovení ceny rozhodnete spekulovat a nejprve nastavíte cenu vysoko, může to způsobit opačný efekt a celý proces prodeje může být zmařen.

Okamžité ocenění bytu zdarma

Jak na prodej nemovitosti?

Pokud již disponujete prodejní cenou a rozhodli jste se pro prodej bytu ve vlastní režii, bude třeba připravit byt na focení. Dobře nafocený byt dokáže oslovit více zájemců a prodej tak může být rychlejší. S dokonalými fotkami bytu se můžete pustit do tvorby inzerátu na realitních portálech. Připravte si také informace o dispozici bytu, budou zapotřebí informace k zařízení, prodejní cena a další podrobnosti týkající se bytu a jeho vybavení.

Vyklizení nemovitosti při prodeji

Podařilo se vám prodat byt? Skvělé! Máte podepsanou kupně-prodejní smlouvu a stanovený termín předání bytu? Nastává čas na vyklizení bytu a příprava bytu do podmínek stanovených ve smlouvě. Pokud jste se dohodli, že byt prodáte s nábytkem, je třeba vyklidit jen vaše věci a jiné předměty. Pokud byt prodáváte bez nábytku, je třeba vyklidit i ten a byt uvést do stavu dohodnutý v kupní smlouvě. Při předání bytu je třeba vyhotovit i předávací/předávací protokol, ve kterém shrnete věci týkající se nemovitosti. Mluvíme o přesných stavech měřitelných energií – teplá voda, studená voda, teplo a také evidenční čísla měřičů. Vhodné je do protokolu zahrnout i počet odevzdaných klíčů (vstupní brána, byt/dům, poštovní schránka, sklep, atd.). Protokol vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran. Zmíněný předávací protokol využije nový majitel při přihlašování u správce bytu.

Prodej nemovitosti svépomocí

Prodat svůj byt můžete samozřejmě také ve vlastní režii, v tomto případě však musíte počítat s určitým rizikem, které je s tím spojeno. Hlavním motivačním prvkem proč se většina samo prodejců rozhodne prodávat byt na vlastní pěst je snaha ušetřit na provizi.

V takovém případě je častým, že samo prodejce si nedá záležet na prezentaci prodávaného bytu a často byt nadhodnotí. Právě toto následně celý proces prodeje prodlužuje. V případě, že se někdo přece jen ozve na předmětný inzerát začíná celý kolotoč úkonů. S každým zájemcem o byt je třeba absolvovat obhlídku bytu a poskytnout mu veškeré potřebné informace. Velmi důležité je, v případě, že byt prodáváte sami, dohlédnout na dokumentaci spojenou s prodejem bytu. Většina lidí, kteří prodávají ve vlastní režii, bere inspiraci na kupně-prodejní smlouvu z internetu, toto však může být riskantní.

Povinnosti při prodeji nemovitosti

Povinnosti při prodeji nemovitosti

Jakmile se vám podaří úspěšně dořešit prodejní proces vaší nemovitosti, čekají vás ještě další neodkladné povinnosti:

Odhlášení daně z nemovitosti. Pro odhlášení z povinnosti platit daň z nemovitosti, musíte předložit rozhodnutí o povolení vkladu do katastru nemovitostí, kteří si vyzvednete osobně na příslušném katastru, na Czech Pointu nebo skrze internet. 

Odhlášení plateb za komunální odpad. Pro vyřízení tohoto odhlášení musíte disponovat stejnými dokumenty jako v případě odhlášení povinnosti daně z nemovitosti.

Trvalý pobyt. Pokud jste v nemovitosti, kterou prodáváte měli zřízený trvalý pobyt, je třeba prohlášení. V případě, že kupujete jinou nemovitost a na té si zřídíte trvalý pobyt, z původní adresy vás automaticky odhlásí.

Jak oznámit finančnímu úřadu prodej nemovitosti?

Pokud se vám podařilo úspěšně prodat nemovitost, čekají vás další povinnosti, s tím spojené. Jednou z nich je oznámení prodeje nemovitosti finančnímu úřadu. Toto se realizuje formou podání daňového přiznání na příslušný daňový/finanční úřad.

Daň ze zisku z prodeje nemovitosti

V případě, že jste občanem EU a na území ČR jste prodali nemovitost, příjem z prodeje je zdanitelný na území ČR. Toto upravuje zákon č. 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů.

Ocenění bytu okamžite

Jak vyplnit daňové přiznání při prodeji nemovitosti?

Podat daňové přiznání musí každý poplatník, kterému vznikla daňová povinnost k dani z nemovitostí.

Existují dva typy daňového přiznání k dani z nemovitostí, a to:

  • přiznání k dani z nemovitostí,
  • dílčí přiznání k dani z nemovitostí.

Přiznání k dani z nemovitostí podává poplatník při prvním vzniku daňové povinnosti, a tedy daňové přiznání k dani z nemovitosti podává správci daně poprvé.

Příklad k přiznání k dani z nemovitostí:

Andrej si v listopadu 2020 koupil dům v Praze. Do katastru nemovitostí byl jako vlastník zapsán 15. listopadu 2020 a daňová povinnost mu vzniká 1. ledna 2021. Andrejovi vzniká povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitostí do 31. ledna 2021. Správcem daně je město Praha.

Dílčí přiznání k dani z nemovitostí podává poplatník v případě, že:

se poplatník stal vlastníkem, správcem, nájemcem, uživatelem další nemovitosti,

došlo ke změně související s nemovitostí, například změně jejího druhu nebo výměry nebo účelu využití stavby, bytu nebo nebytového prostoru,

poplatníkovi zaniklo vlastnictví, správa, nájem nebo užívání nemovitostí.

Pokud poplatník v minulosti již podal daňové přiznání k dani z nemovitostí, například. podal daňové přiznání na rok 2020 a nic se po podaném daňovém přiznání nezměnilo, není povinen podat daňové přiznání k dani z nemovitostí na další roky.

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob z důvodu prodeje nemovitosti, pokud příjem není od daně osvobozen, se podává tři měsíce po skončení kalendářního roku, standardně do 31.3. následujícího roku.

Sdílet článek:

Další články