Plánujete koupit? Získejte nejnovější nabídky jako první!
Reado

Jak podat návrh na vklad do katastru nemovitostí

17.11.2022

Návrh na vklad do katastru nemovitostí 2022 / 2023

V případě, že se Vám podařilo najít vysněný byt či dům, tak Vás neprodleně čeká návštěva katastrálního úřadu kvůli návrhu na vklad. Tomuto procesu předcházejí všechny smluvní převody nemovitostí. Návrhem na vklad a jeho schválením vzniká, mění se nebo zaniká právo k předmětné nemovitosti. Smlouva o převodu vlastnického práva se stává platná v okamžiku podpisu smlouvy oběma stranami. Vlastnictví nemovitosti se však stane pravomocné až povolením vkladu do katastru se zpětnou platností k datu podání návrhu na vklad. Toto povolení provede katastrální úřad vydáním pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu.

Vklad do katastru nemovitostí

Návrh na vklad do katastru nemovitostí online

Podat návrh na katastr lze přímo na katastrálním úřadě nebo skrze datovou schránku. Proces podání skrze datovou schránku a fyzicky na katastru je přitom totožný. Je třeba mít připraveny stejné náležitosti a dokumentace. Jediným rozdílem je, že v písemném podání se vyžaduje úředně ověřený podpis podpis, v elektronickém podání se využívá kvalifikovaný elektronický podpis. V obou případech musí být všechny dokumenty a přílohy podepsány.

Poplatek za vklad návrhu na katastr elektronicky lze uhradit zakoupením kolku. Potvrzení o zaplacení je třeba přiložit k návrhu na vklad.

Okamžité ocenění bytu zdarma

Zpětvzetí návrhu na vklad do katastru

Pokud v  procesu nastane nějaký problém, občas se stává, že je třeba odvolat návrh na vklad do katastru. Mezi nejčastější důvody patří:

  • kupující nesplnil podmínku úhrady kupní ceny ve smyslu kupní smlouvy, zatímco návrh na vklad na katastru již byl podán. Pokud katastr v této věci ještě nerozhodl a řízení stále probíhá, nejlépe bude podat návrh na zpětvzetí vkladu. Pokud však katastr již rozhodl jedinou možností bude odstoupení od smlouvy, které je třeba doručit na katastr.
  • kupující podali návrh na vklad v opačném pořadí. Nejprve podali kupní smlouvu a až následně zástavní. V takovém případě katastr rozhodne nejprve o návrhu na změnu vlastníka ve smyslu kupní smlouvy a zapíše nového vlastníka. Toto však způsobí to, že nebude moci rozhodnout o návrhu na vklad zástavního práva, neboť došlo ke změně vlastníka nemovitosti a tedy zástavce z titulu zástavní smlouvy) pokud z nějakého důvodu potřebujete urychlit vydání rozhodnutí z katastru. 

Situací na zpětvzetí může nastat několik. Nutno však je vědět, že provést zpětvzetí je možné jen za účasti a souhlasu všech účastníků návrhu na vklad, kterého se má zpětvzetím zastavit. Zpětvzetí se podává písemně a podpisy by měly být úředně ověřeny.

Poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí

V případě, že potřebujete vyřídit povolení vkladu na katastru nemovitostí připravte si 2000 Kč za kolek.

Jak vyplnit návrh na vklad do katastru nemovitostí

Při vyplnění návrhu na vklad pro změnu vlastníka se udávají strany převodu, navrhovatelé a předmět převodu. Dále jsou zde zapsány další věci jako případná věcná břemena a pod.

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Jak podat návrh na vklad do katastru nemovitostí

Tento úkon je v běžné praxi považován za absolutně jednoduchý, stává se však, že lidé se tohoto kroku obávají z důvodu nedostatku informací. Je to však běžný úkon, který je třeba zrealizovat při koupi nemovitosti.

Návrh na vklad je třeba připravit ve více vyhotoveních. Jeden je určen pro katastr, další vyhotovení vám personál podatelně orazítkuje a vyznačí datum a hodinu doručení návrhu na vklad, potvrdí počet předložených příloh a vyznačí číslo řízení.

Jak podat návrh na výmaz z katastru

Na katastr nemovitostí může podat návrh na výmaz z katastru. Proces je úplně totožný, jako v případě návrhu na zápis, akorát s tím rozdílem, že se zde lze jednostranně rozhodnout na příklad o výmazu věcného práva z vůle vlastníka. 

Neverejné nabítky bytu

Jak dlouho trvá zápis do katastru na návrh na vklady

Podáním návrhu na vklad začíná běžet 20 denní ochranná lhůta, během které jsou účastníci řízení informování o zaplombovaném řízení předmětné nemovitosti. ochranná lhůta byla zavedena pro ochranu vlastníků nemovitosti, kteří mají možnost během 20 dní jednostranně řízení zastavit. Rozhodnutí o návrhu na vklad se obvykle doručí do 3 pracovních dnů od uplynutí ochranné lhůty.

Plomba na katastru

Plomba na listu vlastnictví znamená právní úkon týkající se předmětné nemovitosti a slouží jako ochrana, aby se s danou nemovitostí nemohlo dále nakládat. V listu vlastnictví je vyznačena v části A, která definuje majetkovou podstatu nemovitostí. Každá plomba musí být zaevidována pod předmětnou nemovitost a musí být uvedeno číslo příslušného řízení.

Plombu můžeme definovat i jako pojistku pro kupujícího, jelikož majitel nemůže nakládat s nemovitostí po podepsání kupní smlouvy.

Přílohy k návrhu na vklad do katastru nemovitostí

Jaké přílohy k návrhu na vklad do katastru nemovitostí se dokládají:

  • smlouva, na jejímž základě má být zapsáno vlastnické právo
  • listina, na jejímž základě se potvrzuje právo k nemovitosti,
  • případně geometrický plán
Sdílet článek:

Další články

Moderní obývací pokoj

Pokud hledáte tipy jak si zařídit moderní obývací pokoj, ve kterém se budete cítit komfortně, čtěte dále.