Plánujete koupit? Získejte nejnovější nabídky jako první!
Reado

Jak na úschovu peněz při prodeji nemovitosti

22.12.2022

Našli jste svůj vysněný domov, byt, po kterém jste toužili? Nebo jste našli kupce pro svůj byt? Skvělé! Bojíte se však transakce spojené s převodem finančních prostředků? Nemusíte! K převodu peněz můžete využít službu úschovy. Existuje několik možností, které vám v našem článku představíme.

Uschova peněz pri prodeji nemovitosti

Kde mohu mít při koupi nemovitosti uložené peníze?

Při prodeji a koupi můžete využít několik forem úschovy peněz. Jedním z nich je úschova peněz v notářské úschově, tzv. notářské depozitum. Jedná se o jednu z nejbezpečnějších forem platby v případě nákupu nemovitosti. Celý proces začíná složením peněz do úschovy a částka je prodávajícímu uvolněna až po předložení listu vlastnictví, na kterém je již kupující zapsán jako vlastník nemovitosti. 

Od notáře obdržíte dokument, tzv. notářský zápis, o procesu uložení peněz do úschovy, ve kterém jako kupující schvalujete převod peněz prodávajícímu, a to ihned po předložení listu vlastnictví. Peníze mohou být kupujícímu vráceny také v případě, že portál katastru nemovitostí vklad zamítne nebo převod vlastnictví pozastaví z jiného důvodu. 

Jedná se o jeden z nejbezpečnějších způsobů převodu finančních prostředků, a to i proto, že notář je ze zákona povinen se pojistit pro případ škody. V praxi to znamená, že pokud se peněžní ústav, kde jsou prostředky uloženy, dostane do potíží, pojišťovny ztrátu plně pokryjí. Velmi obdobně funguje i advokátní úschova, která je ovšem levnější.

Dalším způsobem úschovy je bankovní záruka. Pokud jste se rozhodli zaplatit za nemovitost uložením peněz v bance, musíte mít v dané bance účet na své jméno. Na tento účet je třeba převést celou částku nákupu a uzavřít s bankou smlouvu o inkasu. To slouží jako důkaz, že máte potřebné finanční prostředky při podpisu kupní smlouvy. 

Zřízení inkasa z banky trvá 3 dny a doba zajištění peněz je přibližně 3 měsíce. Aby se zabránilo výběrům ze strany kupujícího, má právo disponovat účtem pozastaveným na určitou dobu. Banka uvolní peníze až poté, co kupující předloží list vlastnictví. Opět hovoříme o zpoplatněném převodu finančních prostředků.

Okamžité ocenění bytu zdarma

Bankovní inkaso je bezpečnější pro kupujícího než pro prodávajícího, a to proto, že finanční prostředky z inkasa podléhají exekuci. Ačkoli takových případů není mnoho, může se stát, že se osoba kupujícího stane předmětem exekuce ve stejné době, kdy probíhá vymáhání. V takovém případě se soudní exekutor může dostat k finančním prostředkům, včetně těch, které jsou předmětem exekuce. 

Další formy úschovy peněz jsou u advokáta a realitní kanceláře

Jedná se o nejjednodušší formu úschovy finančních prostředků, která se uzavírá na základě smlouvy. Smlouvu uzavírá předkladatel, tj. kupující, a uschovatel, kterým může být právník, realitní kancelář nebo třetí osoba. Obsahem smlouvy jsou podmínky úschovy, tj. způsob uvolnění peněz a dohoda o odměně za úschovu. 

Uschova peněz pri prodeji nemovitosti

Princip této třetí formy úschovy spočívá v tom, že peníze jsou uloženy na účet třetí strany a kupující se vzdává práva s nimi dočasně disponovat. Během této doby by mělo dojít k převodu vlastnictví, což obvykle trvá až dva měsíce. K převodu peněz dojde až po získání nového listu vlastnictví z katastru nemovitostí. 

Jak by měla vypadat smlouva o úschově?

Smlouva o úschově je typem občanskoprávní smlouvy, která se řídí občanským zákoníkem. Tato smlouva se uzavírá, když jedna ze smluvních stran potřebuje zajistit finanční prostředky v procesu prodeje a koupě. 

Náležitosti smlouvy o úschově

  • identifikace smluvních stran - smluvními stranami jsou uschovatel (ten, u koho budou finanční prostředky v úschově) a vkladatel (kupující). Smluvní strany musí být přesně identifikovány, v případě podnikatele jeho obchodní firmou, právní formou, sídlem a, pokud bylo přiděleno, jeho registračním číslem. Fyzická osoba musí být identifikována jménem, příjmením, datem narození a trvalým bydlištěm,
  • uvedení předmětu smlouvy - tj. specifikace výše finančních prostředků, které mají být uloženy v trezoru.
  • smlouvu o převodu finančních prostředků do úschovy.

Další údaje, které mohou být součástí smlouvy:

  • dohoda o odměně - odměna není nezbytnou součástí smlouvy o úschově. 
  • dobu trvání úschovy.
Uschova peněz pri prodeji nemovitosti

Jak celý proces probíhá?

Přestože zřízení notářské úschovy a advokátní úschovy více než bankovní inkaso, doporučujeme klientům sáhnout po nejbezpečnějším převodu peněz. Nákup a prodej nemovitostí je pro mnoho lidí náročný proces, proto z bezpečnostních důvodů doporučujeme notářskou úschovu. Díky této formě mají obě strany maximální důvěru v celý proces převodu nemovitosti a peněz. Kupující bude mít jistotu, že prodávající obdrží peníze, až se kupující objeví na listu vlastnictví. Prodávající má jistotu, že kupující má k dispozici celou kupní částku, která je již uložena u notáře/advokáta a na kterou zároveň nemá nárok ani exekutor kupujícího.

Sdílet článek:

Další články